Ηλεκτρονική υπηρεσία εφαρμογής άρθρου 39α Κώδικα ΦΠΑ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας   Έως σήμερα, αυτό που ισχύει είναι ότι σε χονδρική πώληση ηλεκτρονικών συσκευών (φορητοί υπολογιστές, tablet, κινητά τηλέφωνα), δεν επιβάλλεται ΦΠΑ εφόσον ο αγοραστής  υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ.  Πλέον για να ισχύσουν τα ως άνω, ο αγοραστής θα πρέπει να έχει καταχωρήσει στην σχετική πλατφόρμα τα στοιχεία της επιχείρησης του.   Μια…

Αύξηση δόσεων πάγιας ρύθμισης οφειλών – Αλλαγές νόμου 4646/2019

Συνοπτικά – Ο λόγος μας   Η πάγια ρύθμιση των 12 και 24 δόσεων, αυξάνεται σε 24 και 48 μηνιαίες δόσεις αντίστοιχα.  Τα ως άνω ισχύουν, από 1/1/2020. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας   Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 43 του ν. 4646/2019. Για να δείτε το άρθρο  43 του νόμου 4646/2019, στο οποίο έχουμε υπογραμμίσει…

Μείωση φόρου νομικών προσώπων – Αλλαγές νόμου 4646/2019

Συνοπτικά – Ο λόγος μας   Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για νομικά πρόσωπα (εταιρείες), από 28% μειώνεται στο 24%. Ο συντελεστής φόρου διανομής κερδών (αφορά εταιρείες με Διπλογραφικά βιβλία), από 10% μειώνεται στο 5%.  Τα ως άνω ισχύουν, για κέρδη χρήσεως  από 2019 και εφεξής. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από τα άρθρα 22…

Έκπτωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων – Αλλαγές νόμου 4646/2019

Συνοπτικα – Ο λόγος μας   Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την αναβάθμιση κτιρίων, εφόσον εξοφληθούν μέσω τράπεζας, μειώνουν σε ποσοστό 40% του ύψους τους τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων που τις κατέβαλαν.  Η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16.000,00 ευρώ και κατανέμεται σε 4 έτη. Τα ως…

Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων – Αλλαγές νόμου 4646/2019

Συνοπτικά – Ο λόγος μας   Απαιτήσεις το συνολικό ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει τα 300,00 ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύναται να διαγραφούν εντός του έτους του οποίου συμπληρώνονται 12 μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για την είσπραξη του. Τα ως άνω ισχύουν από 1/1/2020.…

Φορολογικοί συντελεστές, για εισοδήματα μισθών, συντάξεων, ατομικών επιχειρήσεων – Αλλαγές νόμου 4646/2019

Συνοπτικά – Ο λόγος μας   Ορίζεται νέα κλίμακα σύμφωνα με την οποία θα φορολογούνται τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, καθώς και κέρδη ατομικών επιχειρήσεων. Πλέον το απαιτούμενο ποσό δαπανών, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ορίζεται στο 30% του πραγματικού εισοδήματος, που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα.  Το 30% δεν…

Παροχές σε είδος – Αλλαγές νόμου 4646/2019

 Συνοπτικά – Ο λόγος μας   Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού αξίας παραχώρησης ενός  οχήματος για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος. Αυξάνεται σε 17.000 ευρώ (από 12.000) η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων των οχημάτων, τα οποία εξαιρούνται της παροχής σε είδος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Ορίζεται ότι και οι παροχές σε είδος με…

Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού – Αλλαγές με τον ν. 4646/2019

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Οι βασικές αλλαγές που επήλθαν στου φορολογικούς κάτοικους εξωτερικού με τον ν. 4646/2019, είναι οι παρακάτω : Απαλείφονται οι κοινωνικοί δεσμοί ενός φυσικού προσώπου με την Ελλάδα προκειμένου να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος αυτής. Ορίζεται ότι ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας όταν βρίσκεται στη χώρα μας χρονικό διάστημα άνω των…

Μείωση συντελεστών ΦΠΑ (Νόμος 4646/2019)

Συνοπτικά – Ο λόγος μας   Στα παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα, περιλαμβανομένων των παρασκευασμάτων για τη διατροφή των βρεφών και παιδιών συσκευασμένων για τη λιανική πώληση. Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ από 24% σε 13% (άρθρο 40/ν. 4646/2019). Η μείωση ισχύει από 1/1/2020. Στα είδη ζαχαροπλαστικής με δασμολογική…

Μηνιαίες υποχρεώσεις Λογιστηρίου – Ιανουάριος 2020

Η παρούσα ενημέρωση αφορά ενδεικτικές υποχρεώσεις που έχει ή που πιθανά έχει μια “μέση” επιχείρηση, ή ένα φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα. Για να δείτε τις υποχρεώσεις μηνός Ιανουαρίου 2020, πατήστε εδώ.