Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων έτους 2020

Σας καταθέτουμε, ανά μήνα, τον συντελεστή – ποσοστό Αναπροσαρμογής Μισθωμάτων έτους 2020, καθώς και τον Τιμάριθμο του αντίστοιχου μήνα.Τα στοιχεία τα αντλήσαμε από την ιστοσελίδα της ΕΣΥΕ (www.statistics.gr). Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι σχετική πληροφόρηση μπορείτε να έχετε και από την αυτόματη τηλεφωνική γραμμή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο τηλέφωνο 210-4852142. Για να δείτε τον πίνακα με…

Ισοτιμίες ΦΠΑ έτους 2020

Σας καταθέτουμε τις Ισοτιμίες ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ΦΠΑ της αναγραφόμενης περιόδου. Για να δείτε τον πίνακα με τις Ισοτιμίες ΦΠΑ έτους 2020, πατήστε εδώ.

Επιλογή χωριστών φορολογικών δηλώσεων Φ.Ε. 2019 – Άνοιγμα εφαρμογής

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Με την εφαρμογή αυτή, οι έγγαμοι ή με σύμφωνο συμβίωσης φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2020.Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας …

Έμμεσος προσδιορισμός φορολογητέας ύλης – Απόφαση ΑΑΔΕ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας   Πλέον αντικείμενο των τεχνικών ελέγχου (παραγράφου 1, άρθρο 27 ν. 4174/2013), είναι ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης, μέσω μεθοδολογίας εξεύρεσης αξιόπιστων αναλογιών ή σχέσεων, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα στοιχεία για την εφαρμογή των τεχνικών ελέγχων, λαμβάνονται από τα δεδομένα του ελεγχόμενου προσώπου καθώς και από τρίτες πηγές. Μια πιο…

Νέο πιλοτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ νεανικής επιχειρηματικότητας ανέργων με έμφαση στις γυναίκες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας   Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, θα τεθεί σε εφαρμογή από τον ΟΑΕΔ, ένα νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην υποστήριξη άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να…

Απόσυρση ταμειακών μηχανών μέχρι 31/5/2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Συγκεκριμένα μοντέλα, Ταμειακών Μηχανών που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/2005 (159Β΄) ή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09-10-2002 (136Β΄), θα πρέπει υποχρεωτικά μέχρι 31/5/2020, να έχουν αποσυρθεί. Για να δείτε τα μοντέλα ταμειακών μηχανών που πρέπει να έχουν αποσυρθεί, πατήστε εδώ.

Αναστολή υποβολής ΑΠΔ ΙΚΑ λόγω εισφοροδιαφυγής

Συνοπτικά – Ο λόγος μας   Προβλέπεται η αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Α.Π.Δ. για τους οφειλέτες / εργοδότες, που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές αυξάνοντας το ποσό της οφειλής τους. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μαςΤα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 1/2020, της…

Οδηγός εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ της ΑΑΔΕ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας   Δημοσιεύθηκε από την ΑΑΔΕ, ο Οδηγός μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, με οδηγίες χειρισμού και παραδείγματα εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Για να δείτε τον  Οδηγός μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ της ΑΑΔΕ, πατήστε εδώ. 

Επιπλέον παράταση αναστολής λειτουργίας της πλατφόρμας “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων”

Συνοπτικά  – Ο λόγος μας    Επιπλέον αναστολή στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» για το χρονικό διάστημα έως και τις 28/02/2020, αποφάσισε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Ως εκ τούτου, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής των…