Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Δημοσιοποιήθηκε η ΠΟΛ 1226/9-10-2015 του Υπ. Οικονομικών, η οποία αφορά τις αλλαγές που επέρχονται στην ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Δ.Ο.Υ.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την ΠΟΛ 1226/9-10-2015, του Υπ. Οικονομικών, με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών για τις τροποποιήσει των ρυθμίσεων : α) των άρθρων 1/17 του ν. 4321/2015, β) του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, γ) του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και δ) της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013», πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b