Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςbanner-epixiriseon-sm

Ως προς την απόδοση εισφορών Διαχειριστή ΙΚΕ, ανά περίπτωση ισχύουν τα παρακάτω :

•    Ο μοναδικός εταίρος στην τήρηση βιβλίων ΙΚΕ, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και διαχειριστής: Καταβάλει εισφορές στο άθροισμα των εισοδημάτων που προέρχεται από μέρισμα κερδών και αμοιβή Διαχειριστή. Οι εισφορές καταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 39, Νόμος 4387/2016.

•    Ο εταίρος σε λογιστική υποστήριξη ΙΚΕ με δύο και άνω εταίρους , ο οποίος ταυτόχρονα είναι και διαχειριστής: Καταβάλει εισφορές μόνο στο εισόδημα που προέρχεται από την  αμοιβή Διαχειριστή. Οι εισφορές καταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 39, Νόμος 4387/2016.

•    Διαχειριστής πολυπρόσωπης ΙΚΕ, ο οποίος δεν είναι και εταίρος της (τρίτο πρόσωπο): Καταβάλει εισφορές μόνο στο εισόδημα που προέρχεται από την  αμοιβή Διαχειριστή. Οι εισφορές καταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 39, Νόμος 4387/2016.

•    Διαχειριστής μονοπρόσωπης ΙΚΕ, ο οποίος δεν είναι και εταίρος της (τρίτο πρόσωπο): Καταβάλει εισφορές μόνο στο εισόδημα που προέρχεται από την  αμοιβή Διαχειριστή. Οι εισφορές καταβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 39, Νόμος 4387/2016.

 

 banner epixiriseon sm