Το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ κλείνει τα 23 έτη ύπαρξής της.

Σας ευχαριστούμε για την συνδρομή σας σε αυτή μας την πορεία και σας το ανταποδίδουμε.

Για το λόγο αυτό :

Παρέχουμε έκπτωση 23%  σε κάθε πρόσθετη εργασία που θα μας ανατεθεί, από το υπάρχον πελατολόγιο, από σήμερα έως και  11 Ιουνίου 2016.

Επίσης παρέχουμε έκπτωση 23% για το πρώτο μήνα συνεργασίας, στους νέους πελάτες, που θα ζητήσουν «Οικονομική Προσφορά Συνεργασίας», απο σήμερα έως και 11  Ιουνίου 2016.

Προϋπόθεση των ως άνω, είναι η ανάθεση «Πρόσθετης εργασίας» ή η καταγραφή ενδιαφέροντος για κατάθεση «Οικονομική Προσφορά Συνεργασίας», να μας κατατεθούν μέσω «Φόρμας Επικοινωνίας» του site.