Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςbanner-epixiriseon-sm

Η Α.Ε. έχει την δυνατότητα κατά την πορεία μιας χρήσης να δώσει στους μετόχους της προμέρισμα κερδών.

Το προμέρισμα κερδών δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο των κερδών της ίδιας χρήσης που θα προκύψουν κατά το οριστικό «κλείσιμο» στο τέλους της χρήσης.
Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, η διαφορά του προμερίσματος με τα τελικά κέρδη, προστίθεται στα τελικά κέρδη και φορολογείται.

Για τον υπολογισμό του προμερίσματος, απαιτείται υπολογισμός κερδών (προσωρινές  οικονομικές καταστάσεις) κατά την δεδομένη χρονική στιγμή που η επιχείρηση επιθυμεί να το δώσει στους μετόχους της.

Το προμέρισμα δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% των εκτιμώμενων κερδών.
Η απόδοση του φόρου διανομής κερδών, πρέπει να γίνει εντός 2 μηνών από την απόφαση για διανομή προμερίσματος.

Η Δ.Ο.Υ. για την απόδοση του φόρου διανομής κερδών σε προμέρισμα, ζητάει την Δήλωση προμερίσματος εις διπλούν, προσωρινό ισολογισμό και απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που να αποφασίζει την διανομή του.

Στο ΓΕΜΗ εντός 20 ημερών από την ημερομηνία του πρακτικού της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να κατατεθούν η σχετική Αίτηση, πληρωμή παράβολου 10,00 ευρώ, Λογιστική κατάσταση, Πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Στην Νομαρχία πρέπει να κατατεθεί το Πρακτικό της έκτακτης Γενικής συνέλευσης καθώς και να επικυρωθεί ότι εντός 20 ημερών έχει καταβληθεί το προμέρισμα.

 

banner-epixiriseon-sm