Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογστική υποστήριξη ΙΚΕ-τήρηση βιβλίων ΙΚΕ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Οι επιχειρήσεις που την 31/12/2016, είχαν βεβαιωμένες οφειλές σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία) έως 50.000,00 ευρώ έχουν τη δυνατότητα , να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση ρύθμισης οφειλών.
Ανάλογα του ύψους των οφειλών , η ρύθμιση μπορεί να γίνει έως 120 δόσεις.
Η παρούσα απόφαση , ισχύει από 29/12/2017 και οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν έως και την 31/12/2018.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Αριθμ. οικ. 62134/4100/29-12-2017, με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000,00 ευρώ κατά την παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής», του Υπ. Εργασίας , όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4640/29-12-2017.

Για να δείτε την Αριθμ. οικ. 62134/4100/2017, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.