Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Από Δευτέρα 5.7.2021 έως και 1.8.2021 ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32209, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2192/26-5-2021 με θέμα ‘‘Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του δια-γνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊόCOVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2192/26-5-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων