Φορολογικά - Λοιπά

Συνπτικά – Ο λόγος μας  

Για τα νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018 (σύμφωνα με την φορολογική δήλωση που υποβλήθηκε το 2019), βεβαιώνεται ως προκαταβολή φόρου ποσό ίσο με 95% του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του έτους αυτού. Δηλαδή η βεβαιωμένη προκαταβολή φόρου θα μειωθεί κατά 5%.

Για την εφαρμογή των ως άνω, θα πραγματοποιηθεί νέα εκκαθάριση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, η οποία θα γίνει για λογαριασμό της κάθε Δ.Ο.Υ, ώστε να μειωθεί το ποσό της βεβαιωθείσας προκαταβολής στο 95% του ποσού του κύριου φόρου, χωρίς να απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης από τον φορολογούμενο.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας  

Τα ως άνω προκύπτουν από την οδηγία της ΑΑΔΕ, με Αριθ. Πρωτ.: Ο.ΔΕΑΦ 1173826 ΕΞ 2019/ 13-12-2019, με θέμα «Οδηγίες αναφορικά με τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες.

Για να δείτε την Ο.ΔΕΑΦ 1173826 ΕΞ 2019, πατήστε εδώ.