Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων :

  • Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου, με καταληκτική ημερομηνία εντός Μαρτίου και Απριλίου 2020.
  • Περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, ε καταληκτική ημερομηνία την 30/4/2020, που αφορούν στο α’ τρίμηνο του 2020.
  • Φόρου διαμονής, με καταληκτική ημερομηνία την 31/3/2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία, τα οποία εκδόθηκαν εντός Φεβρουαρίου 2020.
  • Φόρου διαμονής, με καταληκτική ημερομηνία την 30/4/2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία, που εκδόθηκαν εντός Μαρτίου 2020.
  • Φόρου κληρονομιών και κερδών από τυχερά παίγνια, που λήγει εντός Μαρτίου και Απριλίου.
  • Φόρου δωρεών και γονικών παροχών, για τις οποίες δε συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το Δελτίο Τύπου της 28/3/2020, του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Παρατάσεις προθεσμιών υποβολής δηλώσεων».

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου της 28/3/2020, πατήστε εδώ.