Διμερείς Συμβάσεις κρατώνsmall-question-sign

Ο Ν. 4243/2014 αφορά την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής ∆ημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου μετά του προσαρτημένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου.

Για να δείτε αναλυτικά το Νόμο πατήστε εδώ.

small-question-sign
various-mini-banners2b various-mini-banners2