Σεμινάρια εκπαίδευσης επιχειρήσεων

Ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο εκπαίδευσης – συμβούλευσης, για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ή για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σεμινάριο : «Επιλογή Νομικής μορφής επιχείρησης. Προσδιορισμός κερδών, κόστος φόρων, ασφαλιστικών εισφορών. Δημιουργία, παρακολούθηση budget , κερδοφορίας, Ταμειακής ρευστότητας επιχείρησης»

Κόστος : ανάλογα των λογιστικών – λοιπών δεδομένων της επιχείρησης

Τόπος : Πατησίων 206, Αθήνα, ή στο χώρο της επιχείρησής σας (ισχύει για επιχειρήσεις εντός Αττικής)

Διάρκεια : 4 – 6 ώρες (κατ’ εκτίμηση, ανάλογα την διάρκεια των ερωτημάτων)

Εισηγητής : Αλεξίου Γεώργιος

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

• Να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε ποια είναι τα νομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας επιχείρησης, ανάλογα με την νομική της μορφή.

• Να δείτε στην πράξη, πως θα υπολογίζετε και θα παρακολουθείτε τα πραγματικά κέρδη της επιχείρησής σας.

• Επίσης, πως θα δημιουργήσετε το budget, πως θα το παρακολουθείτε, αλλά και πως θα κάνετε με επιτυχία τον οικονομικό προγραμματισμό στην επιχείρησή σας.

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ:

1. Κριτήρια επιλογής νομικής μορφής επιχείρησης. Ευθύνες εταίρων έναντι τρίτων και έναντι Ελληνικού Δημοσίου, σε όλες τις νομικές μορφές εταιρειών.

2. Με ποια νομική μορφή επιχείρησης, θα επιτευχθεί το μικρότερο δυνατό φορολογικό και ασφαλιστικό κόστος. Πώς προσδιορίζεται ο φόρος καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές σε όλες τις νομικές μορφές εταιρειών.

3. Πότε το επιχειρηματικό κέρδος ανήκει στον επιχειρηματία. Για ποια χρονικά διαστήματα μπορεί να ελεγχθεί μια επιχείρηση και για ποια ένας ιδιώτης. Τι πρέπει να προσέχουμε και τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε για την κατοχύρωσή μας.

4. Ταμειακή ρευστότητα επιχείρησης. Τι πρέπει να παρακολουθείτε, τι πρέπει να ελέγχετε, πως πρέπει να «διανέμεται» το ταμειακό πλεόνασμα.

5. Πως θα παρακολουθούμε τα πραγματικά δεδομένα της επιχείρησης (πωλήσεις, αγορές, έξοδα).

6. Πώς προσδιορίζονται τα κέρδη μιας επιχείρησης. Πώς θα παρακολουθούμε την κερδοφορίας της επιχείρησης. Ποιο μέρος των κερδών ενδιαφέρει πραγματικά τον επιχειρηματία.

7. Πως θα δημιουργήσουμε το budget (αρχικό, τελικό) της επιχείρησης. Ενέργειες, βήματα που ακολουθούμε. Σε ποια χρονικά διαστήματα πρέπει να το επαναπροσδιορίζουμε.

8. Έλεγχος, σύγκριση κερδών και budget επιχείρησης. Ενέργειες, βήματα παρακολούθησης.

9. Παρακολούθηση εισπράξεων, καθώς και υπολοίπων τραπεζικών καταθέσεων επιχείρησης. Τι πρέπει να παρακολουθούμε και γιατί.

10. Ταμειακός προγραμματισμός επιχείρησης. Τρόπος προγραμματισμού, ενέργειες παρακολούθησής του.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε, να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, επικοινωνήστε μαζί μας, στο 210-8651701, ή πατήστε εδώ.