Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Για τις αμοιβές που καταβάλλονται με Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης (Τίτλους Κτήσης), από 1/1/2019 και εφεξής ισχύουν τα παρακάτω :

• Επί των αμοιβών καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν τον αμειβόμενο.
• Από τις ασφαλιστικές εισφορές, ανάλογα της κάθε περίπτωσης, προκύπτουν και ημέρες ασφάλισης.
• Οι αμειβόμενοι, οφείλουν πριν την έκδοση του παραστατικού να απογραφούν στον ΕΦΚΑ, να λάβουν «βεβαίωση απογραφής» την οποία θα προσκομίσουν στην επιχείρηση προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην έκδοση του παραστατικού.
• Ο εκδότης του παραστατικού – επιχείρηση, έως την τελευταία εργάσιμη εντός του επόμενου μήνα, από τον μήνα έκδοσης του παραστατικού, θα πρέπει να αποδώσει τις ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν, από την απόφαση του Υπ. Εργασίας με Αριθμ. Πρωτ. Δ.15/Γ΄/ 67695/1825, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 6182/31-12-2018, με Θέμα «Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης- πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης».

Για να δείτε, την απόφαση , Δ.15/Γ΄/ 67695/1825, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.