Απαντήσεις Ερωτήσεωνbanner-epixiriseon-sm

Για την συμπλήρωση της πλατφόρμας του «Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων», κάνοντας χρήση των κωδικών taxis, ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα :

1. Μπαίνουμε στη σελίδα : https://www.gsis.gr.

2. Κλικάρουμε την επιλογή «Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».

3. Στη σελίδα που ανοίγει, κλικάρουμε στο κάτω μέρος «Είσοδος».

4. Βάζουμε τους κωδικούς taxis του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

5. Κλικάρουμε «Καταχώρηση/Ενημέρωση στοιχείων πραγματικών δικαιούχων».

6. Στη επόμενη σελίδα επιλέγουμε την εταιρεία της οποίας είμαστε νόμιμος εκπρόσωπος και πατάμε «Είσοδος».

7. Στη συνέχεια ανοίγει η σελίδα με τα στοιχεία της εταιρείας που εκπροσωπούμε (αριστερά της σελίδας), καθώς επίσης και τα στοιχεία του νόμιμου εκπρόσωπου (δεξιά της σελίδας).

8. Στη σελίδα αυτή, θα πρέπει να ελέγξουμε αν τα στοιχεία που αναγράφονται είναι σωστά. Μπορούμε να τροποποιήσουμε ότι χρειάζεται, καθώς επίσης και να συμπληρώσουμε όλα τα πεδία που είναι κενά.

9. Πάνω αριστερά της σελίδας υπάρχει το TAB «Δικαιούχοι». Θα πρέπει να το επιλέξουμε για να δούμε τη λίστα των δικαιούχων – εταίρων.

10. Για να συμπληρώσουμε – διορθώσουμε τα στοιχεία των εταίρων – δικαιούχων, έχουμε τις εξής επιλογές : α) είτε να πατήσουμε δεξιά της οθόνης το κουτάκι με το μολύβι που είναι για την επεξεργασία των στοιχείων, β) είτε να πατήσουμε το δεξιά της οθόνης το κουτάκι με το «Χ» για διαγραφή του δικαιούχου, γ) είτε να πατήσουμε το κουτάκι «Προσθήκη νέου δικαιούχου» για να προσθέσουμε νέο δικαιούχο.

11. Σε κάθε περίπτωση, ελέγχουμε τα στοιχεία που είναι ανεβασμένα από το σύστημα και αν χρειάζεται κάποιο στοιχείο διόρθωση το διορθώνουμε και πάντα συμπληρώνουμε όλα τα πεδία που είναι κενά.

12. Εφόσον συμπληρώσουμε – διορθώσουμε τα πεδία των εταίρων, επιστρέφουμε στο TAB «Βασικά στοιχεία».

13. Εάν έχουμε κάποια εκκρεμότητα και θέλουμε να συνεχίσουμε αργότερα την συμπλήρωση, θα πατήσουμε «Προσωρινή αποθήκευση».

14. Εάν έχουμε ελέγξει και έχουμε συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία, θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε τα στοιχεία και να πατήσουμε «Οριστική υποβολή» για να τα υποβάλουμε.

15. Όπως αναφέρει και η πλατφόρμα, μετά την οριστική υποβολή, το σύστημα παρέχει την δυνατότητα, να γίνει άμεση άρση της υποβολής και πολλαπλών επανυποβολών.

banner epixiriseon sm