Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Βάσει των:

  • Β.Δ. 28-01-38

  • Π.Δ. 298 / 78

  • Π.Δ. 978 / 80

  • Απόφαση Υπουργού Εργασίας 1173 / 80

  • Π.Δ. 93/8

  • Ν. 3144 / 03

Πρέπει,
η επιχείρηση για κάθε επαγγελματικό αυτοκίνητο που διαθέτει να έχει «Βιβλίο Δρομολογίων», στο οποίο να καταγράφει τα δεδομένα των πραγματοποιούμενων δρομολογίων του αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση ελέγχου σε κάποιο δρομολόγιο, εάν δεν επιδειχτεί συμπληρωμένο το βιβλίο αυτό, υπάρχουν οικονομικές κυρώσεις.

Η υποχρέωση αυτή υπάρχει μόνο για τις περιπτώσεις που τα δρομολόγια πραγματοποιούνται από έμμισθο (υπάλληλο) οδηγό. Σε περίπτωση που τα δρομολόγια γίνονται από τον ίδιο τον επιχειρηματία η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου δεν υπάρχει.

Το βιβλίο αυτό μέχρι και την 11/11/2012 έπρεπε να είναι θεωρημένο από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

Ενώ από 12/11/2012 και μετά, σύμφωνα με τον Νομο 4093/12-11-2012, υποπαράγραφος ΙΑ13, το βιβλίο πλέον δεν θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας και τηρείται αθεώρητο.

Για να δείτε τον Νόμο 3144/2003 (ΦΕΚ 111/8-5-2013) πατήστε εδώ

small-question-sign

various-mini-banners2b