Επιστρεπτέα προκαταβολή – Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησής της

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (COVID-19) για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο το 2020. Οι Αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν έως την 15η Ιουλίου…

Περισσότερα...

Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2020 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Α. Στην περίπτωση εκούσιας ακινησίας, οι κάτοχοι δύνανται να άρουν την ακινησία αυτή άπαξ εντός του έτους, καταβάλλοντας τα δωδεκατημόρια των ετησίων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες της άρσης αυτής.Β. Στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, οι κάτοχοι καταβάλλουν αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το…

Περισσότερα...
λογιστικο γραφειο | λογιστικο

Παράταση αναστολής λειτουργίας του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Αποφασίστηκε η παράταση της αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’75), κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ήτοι για διάστημα τριών (3) μηνών από την 1η Ιουλίου 2020. Το χρονικό διάστημα της παράτασης αναστολής της λειτουργίας…

Περισσότερα...
λογιστικο γραφειο | λογιστες αθηνα

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου 2020 για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δίνεται παράταση στην προθεσμία καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου 2020 για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση Δ.15/Δ’/οικ.21552/681, της 26/6/2020, με θέμα “Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση…

Περισσότερα...
λογιστικο γραφειο | λογιστικη εταιρεια

Επιχειρήσεις που ξεκινούν δραστηριότητα στις 29/6/2020

Με Δελτίο Τύπου του Υπ. Ανάπτυξης, επισημαίνονται οι επιχειρήσεις που επανεκκινούν τη δραστηριότητα τους στις 29/6/2020. Δείτε παρακάτω το Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 27 Ιουνίου 2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενημερώνει το κοινό και τις επαγγελματικές ομάδες ότι, την Δευτέρα 29 Ιουνίου, επανεκκινούν οι παρακάτω οικονομικές δραστηριότητες, θέτοντας εφεξής το σύνολο των επιχειρήσεων…

Περισσότερα...

Ποιες επιχειρήσεις θα παραμείνουν ανενεργές έως και 12/7/2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε απόφαση που αναφέρει αναλυτικά τις δραστηριότητες που θα παραμείνουν κλειστές έως και τις 12/7/2020. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ. 40380, της 26/6/2020, με θέμα “Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο…

Περισσότερα...

Διευκρινήσεις για την υποβολή και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Δώρου Πάσχα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με έγγραφο του ΕΦΚΑ, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020, θα θεωρηθεί εμπρόθεσμη εφόσον πραγματοποιηθεί έως τις 31/07/2020. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από το έγγραφο του ΕΦΚΑ Α.Π.134900, της 26/6/2020, με θέμα “Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την υποβολή και την καταβολή…

Περισσότερα...

Εποχικά απασχολούμενοι: Αναστολή συμβάσεων και μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχιακά απασχολούμενων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Οι εργοδότες – επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, εποχικής λειτουργίας, που επαναλειτουργούν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, υποχρεούνται κατά την επαναλειτουργία τους να επαναπροσλάβουν τους ίδιους εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019, που συνεχίζουν να επιθυμούν να εργαστούν στους…

Περισσότερα...

Δυνατότητα διορθώσεων για αναστολές συμβάσεων, δικαιούχους ειδικών κατηγοριών, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Το Υπ. Εργασίας με ανακοίνωσή του ορίζει μεταξύ άλλων ότι: Δύναται να υποβληθεί αρχική “ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ” εργαζομένων για τον μήνα Μάιο, από 25/6/2020 έως και 3/7/2020. Δύνανται να υποβληθεί Ορθή Επανάληψη για τη “ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ”…

Περισσότερα...

Μηνιαίες υποχρεώσεις Λογιστηρίου – Ιουλίου 2020

Η παρούσα ενημέρωση αφορά ενδεικτικές υποχρεώσεις που έχει ή που πιθανά έχειμια “μέση” επιχείρηση, ή ένα φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια τουτρέχοντος μήνα. Για να δείτε τις υποχρεώσεις μηνός Ιουλίου 2020, πατήστε εδώ.

Περισσότερα...