Νέες διευκρινήσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας και άλλα εργασιακά θέματα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με νέα εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας δόθηκαν διευκρινίσεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας, την λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας και την υποχρέωση χορήγησης κανονικής άδειας δύο συνεχόμενων εβδομάδων στους μισθωτούς σε συνδυασμό με την άδεια ειδικού σκοπού. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την…

Περισσότερα

Νέα μέτρα στήριξης της εργασίας για Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο

Το Υπ. Εργασίας ανακοίνωσε νέα μέτρα στήριξης της εργασίας και των εργαζομένων των οποίων οι επιχειρήσεις έκλεισαν ή χαρακτηρίστηκαν πληττόμενες. Επίσης θα ενισχυθούν οι εποχικά απασχολούμενοι και οι άνεργοι. Τα ως άνω ισχύουν βάσει του Δελτίου Τύπου του Υπ. εργασίας, της 20-5-2020. Δείτε παρακάτω το Δελτίο Τύπου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΔελτίο ΤύπουΑθήνα 20-05-2020…

Περισσότερα

Μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων σε χώρους εργασίας

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Το Υπ. Εργασίας με εγκύκλιο, ανακοίνωσε τα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη του κορωνοϊού κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας με Αρ.…

Περισσότερα

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την ΑΠΔ του Μαρτίου και την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. που αναμενόταν σχετικά με τον προσδιορισμό της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας. Επίσης, με την ίδια απόφαση, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου μηνός Μαρτίου 2020, (και των συμπληρωματικών Α.Π.Δ. της ίδιας περιόδου), έως τις 15/05/2020 και αφορά αποκλειστικά…

Περισσότερα

Παράταση άδειας ειδικού σκοπού

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Η άδεια ειδικού σκοπού συνδυάζεται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δομών παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένοι οι φοιτητές, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός ή να χρειάζεται να εκδοθεί νέα προς τούτο…

Περισσότερα

Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις που είναι σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με τη νέα Κ.Υ.Α. διευκρινίζονται νέα εργασιακά ζητήματα, με περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή Δημόσιας…

Περισσότερα

Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Μισθολογικής Περιόδου 03/2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με απόφαση του ΕΦΚΑ, διευκρινίζονται θέματα και δίνονται οδηγίες, σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Μαρτίου 2020, λόγω του χρονικού διαστήματος της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση του ΕΦΚΑ με αριθμ. πρωτ. 82992 της 6/5/2020, με θέμα “Υποβολή…

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με απόφαση του Υπ. Εργασίας, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 για του εργοδότες. Επιπλέον αυτής της απόφασης, δίνεται παράταση στην ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020 και στην ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας…

Περισσότερα

Ηλεκτρονικές συναλλαγές ασφαλισμένων με e-ΕΦΚΑ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Βάσει της ΚΥΑ 17535/Δ1.6002, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των ασφαλισμένων στο ΕΦΚΑ συνοψίζονται στη βεβαίωση υποβολής Απογραφικής Δήλωσης, στη βεβαίωση για μεταβολή δραστηριότητας, στη βεβαίωση εγγραφής, στη βεβαίωση προϋπηρεσίας, στην υποβολή Απογραφικού, στην έκδοση αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας, κλπ. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την ΚΥΑ…

Περισσότερα

Άδεια Ειδικού Σκοπού, απόφαση για μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, τρόπος και διαδικασία πληρωμής

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με την ΚΥΑ της 6/5/20, γίνεται χειρισμός σε θέματα: Υποχρέωσης κάλυψης άδειας ειδικού σκοπού και ασφαλιστικών εισφορών, Προσδιορισμού του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της άδειας ειδικού σκοπού, Διαδικασίας πληρωμής της άδειας ειδικού σκοπού, και σε Αχρεωστήτως καταβληθέντα-αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω…

Περισσότερα

Έως 15/6/20 η δήλωση των αδειών ειδικού σκοπού για Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο – Νέο έντυπο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω του δημιουργούμενου προσωρινού εντύπου ειδικού σκοπού , ειδικά για τους μήνες Μάρτιο 2020, Απρίλιο 2020 και Μάιο 2020 συνολικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου 2020. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση του Υπ. Εργασίας με αριθμ. 17239/Δ1.5936…

Περισσότερα

Δημοσίευση εντύπου υπεύθυνης δήλωσης που θα υποβάλλουν στο ΠΣ Εργάνη οι εργαζόμενοι ειδικών κατηγοριών για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε η απόφαση που αφορά στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης που θα υποβάλλουν στο ΠΣ Εργάνη οι εργαζόμενοι ειδικών κατηγοριών για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού.Σύμφωνα με αυτή, τροποποιείται η αρχική Υπουργική Απόφαση. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση του Υπ. Εργασίας με…

Περισσότερα