Αμειβόμενοι με Τίτλο κτήσης – Απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης. Διευκρινήσεις από ΕΦΚΑ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Στο εξής εάν κατά την εγγραφή/επανεγγραφή κάποιου στον ΕΦΚΑ προκύπτει άσκηση δραστηριότητας αμειβόμενης με τίτλο κτήσης πριν την 1-2-2019 οι αναλογούσες εισφορές δεν θα αναζητούνται. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν  από το έγγραφο του ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ./362/1401448/2019, με θέμα  «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)…

Περισσότερα

Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση η οποία αφορά τις υποχρεώσεις για την αναγγελία απασχολούμενου προσωπικού για πραγματοποίηση οικοδομικών εργασιών ή τεχνικά έργα.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Υπουργική Απόφαση της 7/11/2019, με Αρ. Πρωτ.: οικ. 51524/1262, του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Υποχρέωση αναγγελίας…

Περισσότερα

Αναγγελία πρακτικής άσκησης σε ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Από 1/10/2019 και εφεξής απαιτείται η αναγγελία έναρξης/ μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας  Τα ως άνω προκύπτουν (και) από την Αριθμ. 40331/Δ1.13521 του Υπ. Εργασίας, με θέμα «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)…

Περισσότερα

Νέο έντυπο (Ε12) – Τρόπος δήλωσης εργασιών οικοδομοτεχνικού έργου

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Οι εργοδότες, οι οποίοι φέρουν την υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε12, είναι αυτοί που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ΕΦΚΑ για την απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου, την υποβολή της ΑΠΔ ΙΚΑ και την καταβολή των εισφορών, κάτοχοι Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου, δεν υποχρεούνται δε σε υποβολή πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4)…

Περισσότερα

Εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατα ή μοτοσυκλέτες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  . Δόθηκαν οι οδηγίες από το Υπ. Εργασίας για την εφαρμογή του άρθρου 56 του ν. 4611/2019, για τις επιχειρήσεις που οι εργαζόμενοί τους χρησιμοποιούν μοτοποδήλατα ή μοτοσυκλέτες.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μαςΤα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.:οικ.29613/1754 της 1/7/2019, με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής…

Περισσότερα

Παράταση καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ μηνός Μαΐου 2019

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής εισφορών Μαΐου 2019 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών έως την Δευτέρα 15/7/2019.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μαςΤα ως άνω προκύπτουν από την ανακοίνωση του ΕΦΚΑ της 28/6/2019. Για να δείτε την ανακοίνωση, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.   

Περισσότερα

Καταβολή αποδοχών και αποζημίωσης απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω λογαριασμού πληρωμών

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Από 1/7/2019 και εφεξής οι εργοδότες θα πρέπει να καταβάλλουν μέσω τράπεζας τις αποδοχές των εργαζομένων (τρέχουσα μισθοδοσία ή αποζημίωση απόλυσης) αναφέροντας στην κατάθεση την περίοδο μισθοδοσίας που καταβάλουν (π.χ. εξόφληση μισθοδοσίας Ιουλίου 2019). Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με αριθμ. 26034/695,…

Περισσότερα

Ενέργειες ένταξης εργοδότη στο «Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ’ εφαρμογή του Ν.4583/18»

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Οι εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, δικαιούνται έκπτωση στις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ. Για να μπει μια επιχείρηση, στο πρόγραμμα και να λάβει αυτή την έκπτωση πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω διαδικασίες : Α) Για να λάβει την έκπτωση εισφορών για την περίοδο 1/1/2019 και μετά…

Περισσότερα

Αναγγελία απασχόλησης σε Οικοδομικά – Τεχνικά έργα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  O εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο ΕΡΓΑΝΗ το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μαςΤα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 59, του Νόμου 4611/2019, ΦΕΚ 73/17-5-2019. Για να δείτε το άρθρο 59/4611-2019,…

Περισσότερα

Υγεία – Ασφάλεια εργαζομένων σε χρήση δίκυκλων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Στο εξής  όταν κατά την εκτέλεση  της εργασίας οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα για την μεταφορά ή διανομή προϊόντων ή αντικειμένων, ο εργοδότης φέρει τις παρακάτω υποχρεώσεις : 1.    Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την συντήρηση των οχημάτων, προκειμένου να διασφαλίζουν την υγεία των εργαζομένων που τα χρησιμοποιούν.2.  …

Περισσότερα

Καταχώρηση αριθμού κυκλοφορίας δίκυκλου σε ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Στο εξής (και εφόσον καθοριστεί από τον αρμόδιο Υπουργό) όταν κατά την εκτέλεση  της εργασίας οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα για την μεταφορά ή διανομή προϊόντων ή αντικειμένων, ο εργοδότης φέρει την υποχρέωση, να αναγγείλει στο ΕΡΓΑΝΗ, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Η ως άνω διαδικασία, θα καθοριστεί με…

Περισσότερα

Καταχώρηση ετήσιας κανονικής άδειας σε ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  Στο εξής (και εφόσον καθοριστεί από τον αρμόδιο Υπουργό) ο τρόπος ολοκλήρωσης της διαδικασίας , σε περίπτωση που εργαζόμενος κάνει χρήση της ετήσιας κανονικής του αδείας, το αργότερο εντός της πρώτης ώρας πραγματοποίησής της, ο εργοδότης φέρει την υποχρέωση, να την αναγγείλει στο ΕΡΓΑΝΗ. Η μη αναγγελία της, επιφέρει κυρώσεις…

Περισσότερα