Έκπτωση δαπανών ασφαλιστικών εισφορών επαγγελματικών ταμείων (ΟΑΕΕ κλπ) σε Ατομικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τον Νόμο 4110/2013, οι ασφαλιστικές εισφορές των ταμείων υποχρεωτικής ασφάλισης (ΟΑΕΕ ΚΛΠ) οι οποίες καταβάλλονται και από επιτηδευματίες και που πραγματοποιούνται από 1/1/2013 και μετά, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Στην συνέχεια, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1095/29-4-2013 του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίστηκε, ότι αυτό αφορά και μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν…

Περισσότερα
small-question-sign

Υπολογισμός Ασφαλιστικών Εισφορών ΙΚΑ κομμωτηρίου για εργαζόμενο κομμωτή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 5 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ορισμένες κατηγορίες μισθωτών, (μεταξύ των οποίων και οι κομμωτές, βοηθοί κομμωτών κ.α.), επειδή αμείβονται είτε εξ’ ολοκλήρου είτε εν μέρει με ποσοστά, φιλοδωρήματα, προμήθειες κ.λ.π. κατατάσσονται, με απόφαση του Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε κλάσεις ημερησίων μισθών βάσει του μέσου όρου των τεκμαιρομένων μηνιαίων…

Περισσότερα

Μεταφορά αργίας Πρωτομαγιάς

Την μεταφορά της αργίας της Πρωτομαγιάς από 1η Μαΐου 2013 στις 7 Μαΐου 2013 προβλέπει η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αναλυτικά η απόφαση (Α.Π. 9280/196/1.4.2013) αναφέρει τα εξής : «Καθορίζουμε την 1η Μαΐου 2013 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες…

Περισσότερα
small-question-sign

Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ εργαζόμενων με σχέση Α’ βαθμού συγγένειας με τον εργοδότη

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ με Αρ. 11/13-2-2013 και Αρ. Πρ. Α20/252/255/1 , οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχείρηση στην οποία έχουν σχέση Α’ βαθμού συγγένειας με τον εργοδότη, παύουν πλέον , να έχουν μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ και ασφαλίζονται στους κλάδους και λογαριασμούς του ΟΑΕΔ, για τους οποίους είχαν απαλλαγή. Τα ως άνω…

Περισσότερα
various-mini-banners2b

Ποινικές ευθύνες για ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ με αριθμό 9/4.2.2013 ισχύουν τα παρακάτω : Θεσπίζεται η ποινική ευθύνη της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον αυτές την 23/10/2010 υπερβαίνουν , οι εργοδοτικές εισφορές το ποσό των 20.000,00 ευρώ και οι εισφορές εργαζομένων το ποσό των 10.000,00 ευρώ. Θεσπίζεται ως διαρκές και επομένως συνεχές αυτόφωρο αδίκημα για όσους…

Περισσότερα
various-mini-banners2b

Τεχνικός Ασφαλείας και Ιατρός Εργασίας σε επιχειρήσεις με προσωπικό

Όπως ήδη γνωρίζετε, κάθε επιχείρηση η οποία απασχολεί προσωπικό , καταθέτει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας , «Κατάσταση Προσωπικού και Ωρών Εργασίας». Η κατάσταση κατατίθεται στις εξής περιπτώσεις : Για κάθε νέα πρόσληψη, Για κάθε μεταβολή μισθού , ωραρίου , λοιπών δεδομένων, Καθώς και η ετήσια κατάσταση η οποία κατατίθεται από 15/9 έως 15/11 του κάθε…

Περισσότερα

Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο Αρ. 71, με Αρ. Πρωτ. Α20/251/119 της 21/11/2012 του ΙΚΑ, καταργούνται οι Εργοδοτικές Εισφορές Υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) κατά ποσοστό 0,75% και 0,35% αντίστοιχα. Συνεπώς, ασφαλιστικές εισφορές περιόδων ασφάλισης από 1/11/2012 και εφεξής θα καταβάλλονται μειωμένες κατά 1,10%, όσον αφορά στην εργοδοτική εισφορά, σύμφωνα με…

Περισσότερα

Νέα αλλαγή σε ημερομηνία καταβολής εισφορών ΙΚΑ

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση του ΙΚΑ της 1/11/2012 με Αρ. Πρωτ. Α20/251/115, ισχύουν οι κάτωθι ημερομηνίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών : Οκτώβριος 2012 : από 1/11/2012 έως 30/11/2012Νοέμβριος 2012 : από 3/12/2012 έως 31/12/2012Δεκέμβριος 2012 : από 2/1/2013 έως 31/1/2013Δώρο Χριστουγέννων 2012 : από 2/1/2013 έως 28/2/2013 Από τον Ιανουάριο του 2013 και μετά οι ασφαλιστικές…

Περισσότερα
various-mini-banners2b

Κατάργηση μείωσης εισφορών ΙΚΑ. Νέες ημερομηνίες αποδ. Εισφορών – ΑΠΔ

Με δύο λόγια οι αλλαγές έχουν ως εξής : Η μείωση ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη) υπέρ εργατικής εστίας και κατοικίας καταργήθηκε. Συνεπώς : Όποιες επιχειρήσεις έχουν καταβάλει έως και την 19/10/2012 τις ασφαλιστικές εισφορές Σεπτεμβρίου, μπορούν την διαφορά που προκύπτει από την κατάργηση της μείωσης να την καταβάλουν χωρίς προσαυξήσεις έως και την 30/11/2012. Όποιες επιχειρήσεις…

Περισσότερα

Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι, από 1/9/2012 βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28/τ.Α’/14-2-2012) καταργούνται οι Εργοδοτικές Εισφορές Υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) κατά ποσοστό 0,75% και 0,35% αντίστοιχα. Συνεπώς, ασφαλιστικές εισφορές περιόδων ασφάλισης από 1/9/2012 και εφεξής θα καταβάλλονται μειωμένες κατά…

Περισσότερα

Μείωση 1% ασφαλιστικών εισφορών του ΟΑΕΕ

Σύμφωνα με τον Ν.3943/2011 άρθρο 48 παρ. 3, παρέχετε η δυνατότητα μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1% σε μηνιαία βάση, για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προπληρώσουν τις εισφορές τους από 1η Ιουλίου 2012 και μετά. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης 1% για τον πρώτο μήνα προπληρωμής προσαυξημένο κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα προπληρωμής…

Περισσότερα
various-mini-banners2b

Δυνατότητα μείωσης εισφορών ΟΑΕΕ

Με την απόφαση (αριθμ. Φ80000/10255/334 Ημ. 6-6-2012) δικαίωμα επιλογής στην αμέσως κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από την κατηγορία στην οποία υπάγονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 258/2005, έχουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών και είναι ενήμεροι. Επίσης, δικαίωμα επιλογής έχουν και οι ασφαλισμένοι…

Περισσότερα