Προσθήκες οδηγιών για τη δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας

Αναρτήθηκαν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ νέες οδηγίες για τις δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας, τις οποίες και σας καταθέτουμε: ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΚΔΟΣΗ 13.04.2020 Το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα τους είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται…

Περισσότερα

Νέα εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας για επιχειρήσεις εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύτηκε νέα εγκύκλιος από το Υπ. Εργασίας η οποία αφορά την εξειδίκευση μέτρων στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις/εργοδότες πάσης φύσης εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών. Μια πιο αναλυτική…

Περισσότερα

Νέες οδηγίες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τη συμπλήρωση δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Αναρτήθηκαν νέες οδηγίες για την συμπλήρωση δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουνα από οδηγίες που δημοσίευσε το ΕΡΓΑΝΗ, με θέμα “Προσθήκες οδηγιών για την Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας, Έκδοση 13.04.2020”. Για να δείτε τις οδηγίες του ΕΡΓΑΝΗ, πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Παράταση δήλωσης σε Εργάνη, εργασίας από απόσταση

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ΄αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από…

Περισσότερα

Από 15/4/20 υποχρεωτικές όλες οι e-υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

Για το θέμα υποχρέωσης χρήσης όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, το Υπ. Εργασίας στις 9/4/20, εξέδωσε το παρακάτω Δελτίο Τύπου. Για να δείτε το Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ, πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Βάση απόφασης του Υπ. Εργασίας και του Υπ. Οικονομικών, ανακοινώθηκαν μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις/εργοδότες πάσης φύσης εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την…

Περισσότερα

Παράταση της αναστολής υποχρεώσεων των εργοδοτών προς το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και της άδειας ειδικού σκοπού

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε στις 7/4/2020, η ΚΥΑ με την οποία δίνεται παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως…

Περισσότερα

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για το χρονοδιάγραμμα με τις υποχρεώσεις και τις προθεσμίες των ηλεκτρονικών εντύπων επιχειρήσεων και εργαζομένων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος από το Υπ. Εργασίας που περιλαμβάνει διευκρινίσεις σχετικά με τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων  και εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοϊού και λοιπά άλλα μέτρα. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα μέτρα στήριξης δημοσιεύθηκαν στην εγκύκλιο με Α.Π.: οικ.14676/253/2020, του Υπ. Εργασίας…

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ΕΦΚΑ μη μισθωτών. Περιέχει έκπτωση 25%, καταβολή σε δόσεις για τους πληττόμενους

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια μη μισθωτών στον Ε.Φ.Κ.Α. για τον μήνα Φεβρουάριο 2020. Επισημαίνουμε, ότι με βάση το ειδοποιητήριο οι ασφαλισμένοι έχουν τις εξής επιλογές: Να πληρώσουν την εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία. Να πληρώσουν την εισφορά του 2/2020 μειωμένη κατά 25% εφόσον έχουν εξοφλήσει ή εξοφλήσουν μέχρι 10/4 την…

Περισσότερα

Πρόγραμμα κατάρτισης επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δικαιούχοι του προγράμματος, είναι οι: επιστήμονες όλης της Επικράτειας που εντάσσονται στους κάτωθι έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους: α)οικονομολόγοι/λογιστές, β) μηχανικοί, γ)δικηγόροι ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, δ)ιατροί, ε)εκπαιδευτικοί, στ)ερευνητές. Οι ενταγμένοι βάσει ΚΑΔ δραστηριότητας (κύριας/δευτερεύουσας) στους παραπάνω κλάδους, όπως αναλυτικά οι ΚΑΔ αυτοί προσδιορίζονται στην παρούσα στο παράρτημα Χ,…

Περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων για εργασία από απόσταση

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Οι εργοδότες που, έως τις 10/4/2020, με δυνατότητα παράτασης (σε περίπτωση παράτασης των έκτακτων και προσωρινών μέτρων), καθορίσουν, με απόφασή τους ότι, η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον, προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, υποχρεούνται να υποβάλλουν, μέχρι…

Περισσότερα

Αλλαγές στην Υ.Δ. εργοδότη για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Επήλθαν αλλαγές στην υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για επιχειρήσεις που έκλεισαν κατόπιν κρατικής εντολής. Οι βασικότερες αλλαγές είναι οι κάτωθι : Ορίζεται πλέον η ημερομηνία μετά την παράταση 10/4/2020 για την υποβολή της δήλωσης από τους εργοδότες που έχουν κλείσει με κρατική εντολή. Για τις επιχειρήσεις που πλήττονται έχει απαλειφθεί η…

Περισσότερα