Επίλυση ζητημάτων για ειδικές κατηγορίες απασχόλησης προκειμένου οι εργαζόμενοι να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με νέα εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας επιλύονται ζητήματα που αφορούν ειδικές κατηγορίες απασχόλησης προκειμένου, οι εργαζόμενοι αυτοί να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας, με Αριθμ. Πρωτ. οικ 17078/505, της 30/4/2020, με θέμα “Επίλυση…

Περισσότερα

Παράταση αναλυτικής κατάστασης αποδοχών – αναλυτικής κατάστασης εσόδων περιόδου 03/2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ, παρατείνεται η υποβολή της αναλυτικής κατάστασης αποδοχών – αναλυτικής κατάστασης εσόδων της περιόδου Μαρτίου 2020 για τις κοινές επιχειρήσεις. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ της 29/4/2020 με θέμα “Παράταση ημερομηνίας υποβολής της αναλυτικής κατάστασης αποδοχών –…

Περισσότερα

Εισφορές ΕΦΚΑ Μαρτίου – ανάρτηση ειδοποιητηρίων

Αναρτήθηκαν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές μηνός Μαρτίου 2020 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών. Η καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Τρίτη, 05.05.2020. Σχετικές οδηγίες για την έκπτωση 25% σε εμπρόθεσμη πληρωμή, καταγράφονται στο τέλος του ειδοποιητηρίου, στην παράγραφο «Μήνυμα για τους ασφαλισμένου».

Περισσότερα

Παρατείνεται η άδεια ειδικού σκοπού, η εξ αποστάσεως εργασία και η αναστολή υποχρεώσεων εργοδοτών προς το ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Η νέα απόφαση του Υπ. Εργασίας δίνει παράταση ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση…

Περισσότερα

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ.16 του ΕΦΚΑ, δίνονται διευκρινήσεις ως προς τα μέτρα για τη διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως είναι γνωστό στους όρους απώλειας των ευνοϊκών ρυθμίσεων συμπεριλαμβάνεται, εκτός της καθυστέρησης δόσεων, η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Επιπλέον, στην έννοια των τρεχουσών εισφορών δεν περιλαμβάνονται τυχόν πρόστιμα που καταλογίζονται,…

Περισσότερα

Κατάργηση προγράμματος vouchers – Οι δικαιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση των 600 ευρώ

Ο Υπ. Εργασίας δήλωσε με Δελτίο Τύπου, ότι θα καταργηθεί το πρόγραμμα vouchers των 600 ευρώ. Αλλά οι δικαιούχοι – επιστημονικού κλάδου θα λάβουν κανονικά την ενίσχυση. Δείτε παρακάτω το Δελτίο Τύπου του Υπ. Εργασίας. “ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 22-04-2020 Δήλωση Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση Σε συνθήκες…

Περισσότερα

Επέκταση αποζημίωσης 800,00 ευρώ σε εργαζόμενους

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με νέα Υπουργική Απόφαση θα δοθούν μέτρα στήριξης και σε εργαζόμενους ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού. Όλοι οι δικαιούχοι ειδικών κατηγοριών, υπολογίζονται περίπου στους 160.000 συμπολίτες μας, θα υποβάλλουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο στην ειδική πλατφόρμα του Εργάνη και θα λάβουν την αποζημίωση…

Περισσότερα

Νέες παρατάσεις υποβολής ειδικής εισφοράς διαδικτύου και αναλυτικής κατάστασης ΕΔΟΕΑΠ

Δίνεται παράταση της ημερομηνίας υποβολής της αναλυτικής κατάστασης αποδοχών – αναλυτικής κατάστασης εσόδων περιόδου 12/2017-02/2020 για κοινές επιχειρήσεις και Δημόσιους φορείς, μέχρι την 01/06/2020 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΔΟΕΑΠ. Επίσης παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αναλυτικής κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου ΕΔΟΕΑΠ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 11/2017-02/2020, μέχρι την 01/06/2020.

Περισσότερα

Δήλωση αδειών ειδικού σκοπού – λοιπές εργασίες σε ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Νέα απόφαση από το ΕΡΓΑΝΗ τροποποιεί την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και επανακαθορίζει τους όρους και τα έντυπα ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση 14638/Δ1. 4991, του Υπ. Εργασίας, με θέμα “Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός…

Περισσότερα

Νέος προσδιορισμός προστίμων για απασχόληση εργαζομένων σε αναστολή

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με νέα απόφαση του Υπ. Εργασίας θα επιβάλεται πρόστιμο 1.200,00 ευρώ ανά εργαζόμενο, στην περίπτωση που απασχολούνται άτομα με αναστολή σύμβασης. Με την απόφαση αυτή ανακοινώνονται και λοιπά πρόστιμα της εργατικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων για τη διασπορά του Κορωνοϊού. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας…

Περισσότερα

Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων για ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές

Συνοπτικα – Ο λόγος μας Προβλέπετε η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων μέχρι και 31/08/2020, για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί, για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση των Υπ. Οικονομικών και Εργασίας, με αριθμό…

Περισσότερα

Διευκρινίσεις του ΕΦΚΑ για τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με τις μειωμένες εισφορές για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020 για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο 15 της 14/4/2020 του ΕΦΚΑ, με θέμα “Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών Φεβρουαρίου και…

Περισσότερα